Wie is BM Life?


BM Life is erop gericht om Etnische Nederlanders te helpen om gezond en fit door het leven te gaan in een veilige omgeving. Dit bereiken wij door samen te werken met overheden, federaties, stichtingen, verenigingen en verzekeraars.

WAT DOET BM LIFE?

BM Life treedt op als belangenbehartiger voor onze leden in een multiculturele samenleving en voelen ons daar verantwoordelijk voor. Wij zorgen voor elkaar en met elkaar en handelen op basis van onze kernwaarden Vertrouwen, Veiligheid, Gelijkheid, Gezondheid en Gezelligheid.

WAT BIEDT BM LIFE?

BM Life heeft een brugfunctie voor haar leden en fungeert als wegwijzer op het gebied van zorgverzekering, zorgverlening, sport, reizen, gezelligheid, gezondheid, educatie, communicatie en ontmoetingsmomenten, waarbij rekening wordt gehouden met de gebruiken en culturen van Etnische Nederlanders.

BM Life is specialist om Etnische Nederlanders te helpen en biedt speciale producten en diensten aan met extra collectiviteitsvoordelen zoals een islamitische uitvaartverzekering, inspirerende informatieve bijeenkomsten en programma’s over toegankelijke en betaalbare zorg in binnen- en buitenland.

Wat is onze visie?


Gezond & Fit Een gezond en fit leven, onze wens voor alle Etnische gezinnen in Nederland. BM Life is ervan overtuigd dat investeren in een gezond en fit leven zorgt voor een positieve bijdrage aan de samenleving.Een gezond en fit leven, onze wens voor alle Etnische gezinnen in Nederland. BM Life is ervan overtuigd dat investeren in een gezond en fit leven zorgt voor een positieve bijdrage aan de samenleving.
Doelstelling
BM Life is erop gericht om Etnische Nederlanders te helpen om gezond en fit door het leven te gaan. BM Life stimuleert hen met inspirerende informatie en leuke activiteiten waarbij communicatie over gezondheid en fitheid voorop staan. Daarnaast fungeert BM Life ook als wegwijzer op het gebied van zorgverlening, sport, reizen, gezelligheid, gezondheid, educatie, communicatie en ontmoetingsmomenten, waarbij rekening wordt gehouden met de gebruiken en culturen van Etnische Nederlanders.
Werkwijze
BM Life wil haar doelen realiseren door het verspreiden van informatie, organiseren van activiteiten en het creëren van voordelen voor de leden die zich direct hebben aangemeld bij BM Life of via samenwerkingspartners van BM Life.

Als BM Life vervullen we een rol als belangenbehartiger voor onze leden en hebben daarbij een verantwoordelijkheidsgevoel. Integriteit en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel. Ons streven is om dicht bij onze leden te staan en wij vinden een goed onderling contact erg belangrijk.

Doelstelling


De stichting heeft ten doel met name op het gebied van een gezond en fit leven, maatschappelijk en economisch, een waarde te hechten aan de samenleving;

  1. etnische Nederlanders op de hoogte stellen van de meeste ontwikkelingen waar men mee te maken kan krijgen. Hen te stimuleren met  inspirerende informatie en diverse activiteiten waarbij verbinding, gezondheid en fitheid voorop staan;
  2. te fungeren als wegwijzer op het gebied van gezondheid, financiën, educatie, communicatie en ontmoetingsmomenten, waarbij rekening wordt gehouden met de gebruiken en culturen van alle ingezetenen van Nederland;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het verspreiden van informatie;
  2. het organiseren van activiteiten; en
  3. het creëren van voordelen voor de leden die zich hebben aangemeld bij BM Life of via samenwerkingspartners van BM Life.