Zorg in het buitenland

Eurocross Assistance is een Nederlandse alarmcentrale voor wereldwijde medische hulpverlening, voor pech- en ongevalshulpverlening binnen Europa en personenalarmering in Nederland. Wanneer mensen op onverwachte momenten in ongewenste situaties terecht komen, hebben zij hulp nodig. Op die momenten staat Eurocross voor jou klaar.

Reist u bijvoorbeeld naar Turkije? En heeft u daar ter plekke direct spoedeisende zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeval of plotselinge ziekte. Neemt u dan kontakt op met Eurocross. Zij kunnen u adviseren over de zorg in Turkije en/of andere landen.  U krijgt een vergoeding op basis van het Nederlands wettelijk maximum geldend tarief. Dit houdt in dat u vanuit uw basisverzekering de kosten vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden en met een aanvullende verzekering kan het kostenverschil deels of geheel vergoed worden.  Weet u al voordat u naar het buitenland gaat dat u zorg nodigt heeft? Dan gaat het om niet spoedeisende zorg. Voor niet spoedeisende zorg heeft u toestemming nodig van uw verzekeraar met mogelijk ook een verwijsbrief van uw huisarts.

Gaat u bewust voor een bepaalde behandeling naar het buitenland omdat u in Nederland op een wachtlijst staat of omdat de behandeling niet beschikbaar is in Nederland? Dan spreek je hier van geplande zorg in het buitenland.  Vraag altijd goedkeuring aan uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt omdat de zorg wel verzekerd moet zijn volgens de Nederlandse wetgeving zodat u weet waar u rekening mee moet houden. 

U kunt Eurocross Assistance 24 uur per  dag 7 dagen in de week bereiken op de volgende nummer. +31 71 364 18 50.

 

Meer informatie

 

Vergelijk hier de premies van onderstaande zorgverzekeraars

Advies op maat

  • kies welke zorg je dit jaar nodig denkt te hebben
  • kies wat je verzekert of wat je liever zelf betaalt
  • sluit het pakket af dat het beste bij jou past!
  • selecteer eenvoudig jouw huidige verzekering
  • zie direct welke aanbieders goedkoper zijn
  • stap binnen 5 minuten over!

 

        

Belangrijkste data & wijzigingen!

Belangrijkste data

12 november 2022

Uiterlijk op deze dag moeten zorgverzekeraars de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.

31 december 2022

De uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.

31 januari 2023

De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023.

Recordstijging premie 2023

Verzekeraar DSW heeft een forse premiestijging voor 2023 bekend gemaakt. De basisverzekering stijgt met € 9,75 per maand. Dat is op jaarbasis een verhoging € 117,00 euro.

Dit is een goede graadmeter voor de overige zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Uiterlijk op 12 november zijn alle prijzen voor komend jaar bekend.

Eigen risico & eigen bijdrage

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Kinderen en bijvoorbeeld een consult bij de huisarts zijn hiervan uitgezonderd. In 2021 is het verplichte eigen risico € 385,00 en dat zal voor 2022 niet veranderen.

Ook de eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft onveranderd € 250,00.

Zorgtoeslag

Om de laagste inkomens (grotendeels) te compenseren voor de hogere premie, wordt ook de zorgtoeslag in 2023 fors verhoogd.

Op dit moment ontvangen gezinnen maximaal € 2.553,00 per jaar aan zorgtoeslag. Dit bedrag wordt volgend jaar verhoogd naar €¤ 3.166,00. Dat is een stijging van € 613,00 in 2023.

 

Wijzigingen in het basispakket

Zorginstituut Nederland gaat vanaf nu strenger letten op wel en niet zou moeten worden vergoed via de zorgverzekering. Alleen behandelingen die voldoende bewezen zijn en gezondheidswinst opleveren horen thuis in het basispakket.

Dat betekent automatisch dat de basisverzekering er in 2023 er wel eens anders uit kan komen te zien qua inhoud. Behandelingen en medicijnen die zich onvoldoende hebben bewezen, kunnen mogelijk zelfs worden geschrapt.

Wat doet het Zorginstituut?
Einde collectieve korting

Per 1 januari 2023 krijgen verzekerden geen collectiviteitskorting meer op hun basis zorgverzekering. De korting van 5 % die nu nog geldt, gaat dan verdwijnen.

Het afschaffen van de korting zal waarschijnlijk leiden tot een daling van het aantal collectieve verzekeringen. Het aanbod wordt daardoor eenvoudiger te vergelijken.

De zorgpolissen die ze aanbieden zijn hierop gebaseerd. De voornaamste verschillen tussen deze polissen zijn de premie en de keuzevrijheid. Kies dus het juiste pakket.

Soorten zorgverzekeringen

Restitutieverzekering

 

Bij een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis, specialist of een fysiotherapeut. De rekening moet u doorsturen naar de verzekeraar of zelf de rekening voorschieten en achteraf declareren. De zorgverzekeraar vergoedt dan de kosten, als de kosten binnen de dekking van de zorgverzekering vallen.

Voordeel

Voordeel van een restitutieverzekering is dat u zelf bepaalt naar welke zorgaanbieder u gaat en dat u in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed krijgt. Bijkomend voordeel is dat u daardoor ook een goed overzicht van de kosten krijgt.

Nadeel

Het nadeel van een restitutieverzekering is alleen dat u vaak een hogere premie betaalt dan voor een naturaverzekering. 

Naturaverzekering

 

Bij een naturaverzekering moet u gaan naar de zorgaanbieder waarmee uw verzekeringsmaatschappij een contract heeft afgesloten. Wilt u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan zal de zorgverzekeraar de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij afspraken mee hebben gemaakt.

Voordeel

Het voordeel van een naturaverzekering is dat de premie vaak goedkoper is dan een restitutieverzekering. De verzekeraar sluit contracten af om de kosten lager te houden.

Nadeel

Groot nadeel kan zijn dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Als u bijvoorbeeld naar een specialist wilt gaan waar de verzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. 

Budgetverzekering

 

Een budgetverzekering is een vorm van een basisverzekering. Als u kiest voor een budgetverzekering, betekent dat dat u naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het verschil tussen een 'normale' naturaverzekering en een budgetverzekering is dat u bij een budgetverzekering naar nog minder zorgverleners kunt.

Voordeel

Het voordeel is dat het vaak nog goedkoper is dan een restitutieverzekering en een naturaverzekering. Als u gezond bent en als u een lage premie wilt, kan een budgetverzekering een optie zijn.

Nadeel

Nadeel is dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Dit zijn er bij een budgetpolis vaak niet veel. 

Combinatiepolis

 

Als u kiest voor een combinatiepolis betekent dit dat u feitelijk een combinatie hebt tussen een restitutie- en naturapolis. U heeft namelijk een vrije zorgkeuze en u kunt vaak naar alle zorgverleners toe.

Dit verschilt alleen per zorgsoort. Bijvoorbeeld: u kunt wel naar alle ziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraar wel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Zorg buitenland

Eurocross Assistance is een Nederlandse alarmcentrale voor wereldwijde medische hulpverlening, voor pech- en ongevalshulpverlening binnen Europa en personenalarmering in Nederland. Wanneer mensen op onverwachte momenten in ongewenste situaties terecht komen, hebben zij hulp nodig. Op die momenten staat Eurocross voor jou klaar.

Actueel zorgnieuws

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven...

Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) – namens het kabinet – hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Hervormingen in de jeugdzorg zijn hard nodig ...

Langere toekenning mogelijk voor mensen met een Pgb op basis van de Zvw

Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), belangenvereniging Per Saldo en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) maken het mogelijk om een langere toekenning te krijgen ...

Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden

De huidige Regeling Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen (LZA/LP) wordt gewijzigd en uitgebreid met levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar. Het gaat hierbij om een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtl...

‘Als je niet meer beter wordt’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van mensen die niet meer beter worden en hun naasten zo goed mogelijk te houden. Doel van de cam...