Zorg in het buitenland

Eurocross Assistance is een Nederlandse alarmcentrale voor wereldwijde medische hulpverlening, voor pech- en ongevalshulpverlening binnen Europa en personenalarmering in Nederland. Wanneer mensen op onverwachte momenten in ongewenste situaties terecht komen, hebben zij hulp nodig. Op die momenten staat Eurocross voor jou klaar.

Reist u bijvoorbeeld naar Turkije? En heeft u daar ter plekke direct spoedeisende zorg nodig. Bijvoorbeeld door een ongeval of plotselinge ziekte. Neemt u dan kontakt op met Eurocross. Zij kunnen u adviseren over de zorg in Turkije en/of andere landen.  U krijgt een vergoeding op basis van het Nederlands wettelijk maximum geldend tarief. Dit houdt in dat u vanuit uw basisverzekering de kosten vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden en met een aanvullende verzekering kan het kostenverschil deels of geheel vergoed worden.  Weet u al voordat u naar het buitenland gaat dat u zorg nodigt heeft? Dan gaat het om niet spoedeisende zorg. Voor niet spoedeisende zorg heeft u toestemming nodig van uw verzekeraar met mogelijk ook een verwijsbrief van uw huisarts.

Gaat u bewust voor een bepaalde behandeling naar het buitenland omdat u in Nederland op een wachtlijst staat of omdat de behandeling niet beschikbaar is in Nederland? Dan spreek je hier van geplande zorg in het buitenland.  Vraag altijd goedkeuring aan uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt omdat de zorg wel verzekerd moet zijn volgens de Nederlandse wetgeving zodat u weet waar u rekening mee moet houden. 

U kunt Eurocross Assistance 24 uur per  dag 7 dagen in de week bereiken op de volgende nummer. +31 71 364 18 50.

 

Meer informatie

 

Vergelijk hier de premies van onderstaande zorgverzekeraars

Advies op maat

  • kies welke zorg je dit jaar nodig denkt te hebben
  • kies wat je verzekert of wat je liever zelf betaalt
  • sluit het pakket af dat het beste bij jou past!
  • selecteer eenvoudig jouw huidige verzekering
  • zie direct welke aanbieders goedkoper zijn
  • stap binnen 5 minuten over!

 

        

Belangrijkste data & wijzigingen!

Belangrijkste data

12 november 2023

Uiterlijk op deze dag moeten zorgverzekeraars de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.

31 december 2023

De uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.

31 januari 2024

De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2024.

Zorgpremie stijgt met gemiddeld € 5,-- per maand

De zorgpremie valt lager uit dan werd verwacht. De grote verzekeraars ontlopen elkaar nauwelijks.

De verwachte gemiddelde kosten voor een basisverzekering in 2024 zijn €145,00 per maand. Zorgverzekeraars zullen uiterlijk op 12 november de definitieve premie van hun polissen vaststellen. Deze stijging in de zorgpremie weerspiegelt de toenemende zorgkosten, zoals verderop wordt toegelicht.

Eigen risico & eigen bijdrage

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Kinderen en bijvoorbeeld een consult bij de huisarts zijn hiervan uitgezonderd.

Het verplichte eigen risico was € 385,00 en dat zal voor 2024 niet veranderen.

Zorgtoeslag daalt fors

De zorgtoeslag in 2024 wordt fors verlaagd ten opzichte van het huidige jaar, omdat de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag in 2023, bedoeld als koopkrachtsteun, wordt stopgezet.

Dit betekent dat alleenstaanden en gezinnen in het komende jaar aanzienlijk minder zorgtoeslag ontvangen dan in 2023. Voor mensen die momenteel het maximale bedrag ontvangen, zijn de dalingen vooralsnog als volgt:

• Alleenstaanden: – € 27,-- per maand
• Gezinnen: – € 22,-- per maand

 

Wijzigingen in het basispakket

Zorginstituut Nederland gaat vanaf nu strenger letten op wel en niet zou moeten worden vergoed via de zorgverzekering. Alleen behandelingen die voldoende bewezen zijn en gezondheidswinst opleveren horen thuis in het basispakket.

Dat betekent automatisch dat de basisverzekering er in 2024 er wel eens anders uit kan komen te zien qua inhoud. Behandelingen en medicijnen die zich onvoldoende hebben bewezen, kunnen mogelijk zelfs worden geschrapt.

Zorgkosten per Nederlander stijgen met € 508,--

Als we de totale uitgaven vertalen naar gemiddelde zorgkosten per Nederlander, zien we een stijging naar € 7.145,-- in 2024, een toename van maar liefst € 508,-- ten opzichte van 2023.

De stijgende zorgkosten worden veroorzaakt door drie belangrijke factoren:

  1. Inflatie: Kostenstijgingen in de gehele zorgsector, waaronder gezondheidszorg en ICT-diensten.
  2. Salarisgroei in de zorg: Verschillende CAO’s hebben aanzienlijke salarisverhogingen doorgevoerd.
  3. Toenemende zorgvraag: Vergrijzing en een groter aantal chronische patiënten zorgen voor een grotere vraag naar zorg.

De zorgpolissen die ze aanbieden zijn hierop gebaseerd. De voornaamste verschillen tussen deze polissen zijn de premie en de keuzevrijheid. Kies dus het juiste pakket.

Soorten zorgverzekeringen

Restitutieverzekering

 

Bij een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis, specialist of een fysiotherapeut. De rekening moet u doorsturen naar de verzekeraar of zelf de rekening voorschieten en achteraf declareren. De zorgverzekeraar vergoedt dan de kosten, als de kosten binnen de dekking van de zorgverzekering vallen.

Voordeel

Voordeel van een restitutieverzekering is dat u zelf bepaalt naar welke zorgaanbieder u gaat en dat u in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed krijgt. Bijkomend voordeel is dat u daardoor ook een goed overzicht van de kosten krijgt.

Nadeel

Het nadeel van een restitutieverzekering is alleen dat u vaak een hogere premie betaalt dan voor een naturaverzekering. 

Naturaverzekering

 

Bij een naturaverzekering moet u gaan naar de zorgaanbieder waarmee uw verzekeringsmaatschappij een contract heeft afgesloten. Wilt u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan zal de zorgverzekeraar de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij afspraken mee hebben gemaakt.

Voordeel

Het voordeel van een naturaverzekering is dat de premie vaak goedkoper is dan een restitutieverzekering. De verzekeraar sluit contracten af om de kosten lager te houden.

Nadeel

Groot nadeel kan zijn dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Als u bijvoorbeeld naar een specialist wilt gaan waar de verzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. 

Budgetverzekering

 

Een budgetverzekering is een vorm van een basisverzekering. Als u kiest voor een budgetverzekering, betekent dat dat u naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het verschil tussen een 'normale' naturaverzekering en een budgetverzekering is dat u bij een budgetverzekering naar nog minder zorgverleners kunt.

Voordeel

Het voordeel is dat het vaak nog goedkoper is dan een restitutieverzekering en een naturaverzekering. Als u gezond bent en als u een lage premie wilt, kan een budgetverzekering een optie zijn.

Nadeel

Nadeel is dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Dit zijn er bij een budgetpolis vaak niet veel. 

Combinatiepolis

 

Als u kiest voor een combinatiepolis betekent dit dat u feitelijk een combinatie hebt tussen een restitutie- en naturapolis. U heeft namelijk een vrije zorgkeuze en u kunt vaak naar alle zorgverleners toe.

Dit verschilt alleen per zorgsoort. Bijvoorbeeld: u kunt wel naar alle ziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraar wel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Zorg buitenland

Eurocross Assistance is een Nederlandse alarmcentrale voor wereldwijde medische hulpverlening, voor pech- en ongevalshulpverlening binnen Europa en personenalarmering in Nederland. Wanneer mensen op onverwachte momenten in ongewenste situaties terecht komen, hebben zij hulp nodig. Op die momenten staat Eurocross voor jou klaar.

Actueel zorgnieuws

Mantelzorgagenda 2023-2026 en val van het kabinet

Vrijdag 7 juli is de Mantelzorgagenda 2023 – 2026 van het Ministerie van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze agenda staat een aantal concrete acties, die gaan helpen om de positie van mantelzorgers te versterken. MantelzorgNL heeft bijge...

Sociaal vangnet voor mantelzorgers die zorgen vanuit pgb

Gisteravond bij Nieuwsuur de harde realiteit waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen als zij zorg verlenen vanuit een persoonsgebonden budget (pgb): geen recht op onder andere een WW-uitkering na overlijden van je naaste. Hoogleraar Geerten B...

Vaker posttraumatische stressstoornis door pandemie

Vaker posttraumatische stressstoornis door pandemie In het najaar van 2022 had 3,7% van de volwassenen in Nederland last van een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis. Bij de helft van deze mensen werden de klachten veroorzaakt door heftige ...

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven...

Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) – namens het kabinet – hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Hervormingen in de jeugdzorg zijn hard nodig ...